Höst
(vid Skellefteå lasarett)

vid Skellefteälven

Photos : Copyright © 2017 Christina Hållström