Stadsparken

2017

2005

2003

Gjutjärnsfontänen "Johanna" är från 1895.
Anlades i början av 1890-talet

Årets popstad 2002

Photos : Copyright © 2002 - 2017 Christina Hållström